Welkom

Van harte welkom op de website van Lionsclub Zaanstreek, Lionsclub Zaanstreek (LCZ) is een actieve club met een ruime twintig leden.

De LCZ is een serviceclub en de Lions zijn leden van de serviceorganisatie Lions Clubs International, een wereldwijde associatie van Lionsclubs waarin mensen vanuit vriendschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding, op vrijwillige basis verschillende initiatieven nemen voor een betere samenleving.

De Lions bestaan dit jaar 100 jaar!


‘We serve’

Het internationale motto van alle Lionsactiviteiten is ‘we serve’. Met deze gedachte proberen Lions oplossingen te vinden voor problemen in de samenleving. Wereldwijd gaat het hierbij om bijvoorbeeld het realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het terugdringen van diabetes, ondersteuning van scholen, ziekenhuizen e.d.  Nederlandse Lions richten zich meer op het creëren van mogelijkheden voor kansarme kinderen, het organiseren en begeleiden van vakanties voor zieken en gehandicapten, financiële ondersteuning van goede doelen.
Steeds meer plaatselijke organisaties doen tegenwoordig een beroep op de Lionsclub in hun omgeving voor immateriële en materiële hulp.

Naast persoonlijke inzet organiseren Lions de meest uiteenlopende activiteiten om fondsen te werven.

Al deze activiteiten worden gedaan door de bestaande leden in diverse commissies.
Er is een ledencommissie, programmacommissie, commissie immateriële dienstverlening, kascommissie, wijncommissie, projectencommissie, milieucommissie, een basic fund bestuur, house-party commissie en een aantal leden houdt zich bezig met de communicatie en PR.

Kijk bij ons nieuws voor de laatste nieuwtjes!