Historie

Op 23 april 1960 werd de Lionsclub Zaanstreek opgericht.

oudje

 • Op 14 december togen diverse leden naar de nachtvoorstelling van de film De Roverssymfonie in het Flara Theater. Per plaats kostte dit minimaal tien gulden, de opbrengst ging naar Open Het Dorp.
 • Op 9 maart 1966 werd de Lions Club Velsen opgericht en op 10 juni 1966 was er een charternight.
 • In het jubileumjaar 1980 zal de Lions aan een groep enthousiaste Zaankanters overgedragen kunnen worden.
 • Het archief van de eerste twintig jaar is zoek, de Lionskast is leeg (en is dat in 2005 en 2014 nog steeds).
 • Het ledenaantal daalde naar 18 met een gemiddelde leeftijd van 56 jaar en een attendance van 60%.
 • In mei 1980 maakten de Lions een vaartocht door het Jisperveld en gingen zij vis eten ‘zonder’ bestek in het Moriaanshoofd in Wormer.
 • In juni 1981 maakten ze een zeiltocht over het IJsselmeer, de boot werd geleend van Bruno van Gelder en ze kwamen terug met een kapotte motor.
 • In het voorjaar van 1982 werd er in de veilinghallen van Beverwijk een carrousel-veiling gehouden voor een school voor blinde kinderen in Lima, de Lions werkten daarbij samen met clubs uit andere regio’s. De opbrengst was 46.180 waarvan 9000 door inzet van Lionsclub Zaanstreek.
 • Op 27 april 1985 werd het lustrum gevierd met een rondvaart over de Zaan en het diner en feest in De Walvis.
 • In juni 1985 werd besloten om korte bijeenkomsten bij een lid thuis te houden, ook al is de ruimte bij de een beperkter dan bij de ander.
 • In 1985 werd Jazzaan round midnight gehouden. Een Jazzavond in de Speeldoos. Er werden 2000 lp’s verkocht en er ging ruim tienduizend gulden naar de Blijde Ruiters en de Zaanse Ziekenomroep.
 • In mei 1986 werd besloten om de contributie te gaan koppelen aan de olieprijs.
 • In het jaar 1988-1989 werd er een demarrage gehouden, de opbrengst, 1650 gulden ging naar de Swingende wielen.
 • In februari 1989 werd Lions Club De Banne opgericht in het Regthuijs in Westzaan.
 • In januari reisde een delegatie af naar een zwemkom in Brussel om de kunst van een zwemfestijn af te kijken.
 • Stichting Lions initiatieven wordt opgericht.
 • Op 3 oktober 1992 houdt Lionsclub Zaanstreek haar eerste zwemfestijn. De netto opbrengst is 54.425 gulden en 52.185 gulden gaat naar Lions werkgroep Blinden, hierdoor kunnen 6389 oogoperaties worden uitgevoerd.
 • In het jaar 1993-1994 blijkt het jaarverslag zoek te zijn..en er zijn vele discussies over het wel of niet toelaten van dames in de club.
 • In oktober 1994 wordt voor de tweede keer het Zaanse zwemfestijn gehouden met als doel Zaanse Zwerfjongeren, er wordt 60.000 gulden opgehaald.
 • In november 1996 wordt het eerste vrouwelijke lid, Marrie geïnstalleerd.
 • In het voorjaar wordt de bijenstal bij de kinderboerderij geopend, bekostigd door Lionsclub Zaanstreek.
 • In november 1998 wordt een derde Zaanse zwemfestijn gehouden. Onder het mom: Wij zwemmen, zij kunnen weer zien’, werd 47.367 gulden opgehaald.
 • Het kasboek werd millenniumproof bevonden.
 • In het jaar 1999-2000 werd de commissie immateriële dienstverlening opgericht voor acties voor de jeugd, bejaarden, allochtonen, gehandicapten etc. Het eerste resultaat was een dagje Artis met de school Pinokkio en een dagje werken bij de Poelboerderij.
 • In het voorjaar van 2000 werd de achtste lustrumviering in Assendelft gehouden.
 • In oktober overhandigde de Lionsclub Zaanstreek een invalidenlift in Zwembad Zaangolf en was er een zwemavond voor beide Lions clubs.
 • Op 1 juni 2002 werd voor de vierde keer het Zaans zwemfestijn gehouden in zwembad De Slag met als doel Logeren om de hoek. De opbrengst was 71.989 euro.
 • In het voorjaar gingen er acht Lionsclub Zaanstreek motormuizen met elkaar op pad.
 • In juni/juli 2003 vond er een jeugduitwisseling plaats, acht buitenlanders kregen een gastvrij onthaal in de Zaanstreek.

viseten

zwemmen

zwemmen2

samen